Home > Nieuws > Verdringing veroorzaakt nieuwe werklozen

Verdringing veroorzaakt nieuwe werklozen

Donderdag 28 Augustus 2014

Mensen met betaald werk worden steeds vaker verdrongen door onbetaalde krachten, al dan niet met behoud van uitkering. Daardoor ontstaat ‘een groot maatschappelijk probleem’, waarschuwt vakbond CNV Publieke Zaak dinsdag.

Nieuwe werklozen

Het gevolg is dat er een groep ‘nieuwe werklozen’ ontstaat. Ook neemt de kwaliteit van dienstverlening af. Goedkoop voor de werkgever, maar niet voor de maatschappij als geheel, stelt CNV. De bond doet ‘een klemmend beroep’ op het kabinet om de maatschappelijke effecten van verdringing te onderzoeken en hier paal en perk aan te stellen.

Jonge mensen de dupe

Volgens CNV gaat het vaak om oudere werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt en vervolgens alleen vrijwillig of in laaggeschoolde arbeid aan de slag kunnen. Omdat bedrijven liever onbetaalde krachten aannemen kunnen jonge mensen met een diploma volgens de bond geen betaald werk vinden.

Bezuinigingen

De vakbond ziet dat het betaalde werk onder meer wordt verdrongen door onbetaalde krachten bij bibliotheken, de thuiszorg, de brandweer en de crisisopvang. ‘Door bezuinigingen komen de banen te vervallen en vervolgens worden ze opgevuld door vrijwilligers of mensen met een uitkering’, zegt een woordvoerster.

 

Bron: Binnenlands Bestuur