Home > Nieuws > Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet

Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet

Vrijdag 29 Augustus 2014

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geïnventariseerd welke vragen bij gemeenten het meeste leven over de Participatiewet. Deze vragen zijn als nieuw informatieblad gepubliceerd op het gemeenteloket.

Dit informatieblad is een aanvulling op het al eerder gepubliceerde informatieblad over de Participatiewet.

De volgende rubrieken komen aan bod:

  • Nieuwe doelgroep gemeenten
  • Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling
  • Beschut werk
  • Wsw
  • Regionale Werkbedrijven
  • Studietoeslag
  • Financiën
  • Samenhang
  • Verordeningen
  • Baanafspraak en quotumwet

Download de FAQ Participatiewet (pdf, 502 KB)

 

bron: www.samenvoordeklant.nl