Home > Nieuws > Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

Donderdag 14 Juli 2016

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ambitie zoals die is vastgelegd in het sociaal akkoord was dat er eind 2015 tenminste 9.000 banen van 25,5 uur – 6.000 in de marktsector en 3.000 bij de overheid - zouden moeten zijn gerealiseerd. Die doelstelling is ruimschoots gehaald.

Uit de cijfers blijkt dat met name de werkgevers in de marktsector voor liggen op schema. Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De doelstelling uit het sociaal akkoord was 6000 banen. Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. De doelstelling in het sociaal akkoord hier lag op 3.000 banen. Het totale aantal banen was tijdens de nulmeting 75.000 en is nu 96.000.
Door dit resultaat is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren, die staatssecretaris Klijnsma als ‘stok achter de deur’ beschikbaar heeft voor het geval het afgesproken aantal banen niet zou zijn gerealiseerd.

Wsw-detacheringen

De toename van het aantal banen is zowel terug te zien in formele dienstverbanden als bij de zogenoemde inleenverbanden met uitzendkrachten en via detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Bij werkgevers in de marktsector nam het aantal formele dienstverbanden voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met bijna 10.000 toe. Bij de overheid is sprake van een afname van het aantal formele dienstverbanden. Dat komt omdat de regeling voor wiw- en id-banen sinds 2004 is opgeheven. Sindsdien zijn er dus geen nieuwe mensen meer die op deze gesubsidieerde banen terecht komen en is er alleen nog uitstroom.

Lees verder op Samen voor de Klant.