Home > Nieuws > Wet Aanpak Schijnconstructies: verbod op inhoudingen WML uitgesteld tot 1 juli 2016

Wet Aanpak Schijnconstructies: verbod op inhoudingen WML uitgesteld tot 1 juli 2016

Maandag 07 December 2015

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer een brief over de herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Ook gaat de minister in deze brief in op de handhaving, de mogelijke invoering van een wettelijk minimumuurloon, het stukloon, de reikwijdte van de WML en het minimumjeugdloon.