Home > Nieuws > "Zonder netwerk gooi je de leerling over de schutting in de hoop dat hij wordt opgepakt."

"Zonder netwerk gooi je de leerling over de schutting in de hoop dat hij wordt opgepakt."

Maandag 07 Maart 2016

De arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren krijgt overal in Nederland opnieuw vorm. Nu UWV moet terugtreden, zoeken gemeenten naar nieuwe vormen van samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en Regioplan organiseerden op 10 december 2015 naar aanleiding van het SUWI AKC onderzoek thema een symposium. Om de kennis en inzichten te delen van de oude Wajongnetwerken. Hoe organiseer je anno 2016 mede op basis van de eerdere succesfactoren passende arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren?

Lees hier het rapport.

Bron: www.arbeidsdeskundigen.nl