Home > Nieuws > Zorg om budget nieuwe taken blijft

Zorg om budget nieuwe taken blijft

Maandag 19 Januari 2015

Het Rijk en gemeenten steggelen nog steeds om het budget voor de nieuwe taken. Is het eigenlijk wel genoeg?

Volgens het Financieele Dagblad zijn gemeenten zijn nog altijd bezorgd. Ze zouden te weinig geld krijgen voor hun nieuwe takenpakket op het gebied van zorg en werk.

De langdurige zorg, de Jeugdzorg en de re-integratie van arbeidsgehandicapten. Volgens onderzoek van de krant zouden de overheid nog altijd steggelen over de verdeling van de budgetten voor deze taken. Voor het onderzoek is gekeken naar de begrotingen van de veertig grootste gemeenten in Nederland.

Grondbezit

Bijna alle gemeenten hebben reserves aangelegd om de decentralisatieoperatie in goede banen te leiden, in totaal voor een bedrag van 350 miljoen euro. Een kleine groep, waaronder Apeldoorn, zijn niet in staat extra geld op hun begroting vrij te krijgen. Dit vooral wegens flinke verliezen op hun grondbezit.