Maatregelen Coronavirus

Ook in deze hectische, bizarre en vooral zorgelijke situatie rondom de Corona-verspreiding willen we onze dienstverlening zo veel mogelijk op peil houden en u blijven ondersteunen. Dat geldt ook voor de uitvoering van loonwaardemetingen. Vanzelfsprekend binnen de kaders van door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen en met gebruik van gezond verstand waarbij de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen voorop staat.

Als het verantwoord is blijven we de metingen doen via persoonlijk contact, waarbij vanzelfsprekend de aanbevolen afstand van 1,5 meter en andere adviezen van het RIVM en de overheid in acht worden genomen in verband met het gevaar van besmetting met het Corona-virus.

Mocht dit niet lukken dan zullen we de onderzoeken bij voorkeur doen via video-bellen (bijvoorbeeld Google-meet of Skype). Mocht ook dat niet mogelijk zijn dan zullen we het onderzoek telefonisch doen. We zullen daar aantekening van maken in de rapportage. Een dergelijke aanpak wordt ook door de brancheverenigingen van Arbeidsdeskundigen de SRA en de NVVA geadviseerd.

Indien uw organisatie door de huidige omstandigheden behoefte heeft aan ondersteuning bij de uitvoering van loonwaardemetingen, laat ons dat dan weten. Wij hebben een landelijk dekkend netwerk van loonwaarde-experts die geïnstrueerd zijn op een veilige en adequate manier de diensten te verlenen.

We wensen u heel veel wijsheid in deze bizarre tijd en hopen dat u en de uwen zo min mogelijk worden getroffen door de ontstane situatie.

Met vriendelijke groet,

Michael Eichelsheim
Algemeen directeur

Mocht u vragen hebben laat ons dat dan weten via mail of ons algemene telefoonnummer 040 7505575