Home > Over Dariuz > Organisatie

Organisatie

Dariuz is in 2008 ontstaan vanuit TNO Kwaliteit van Leven, twee SW-bedrijven en een re-integratiebedrijf, met als doel organisaties binnen de sociale zekerheid te ondersteunen bij het realiseren van duurzame uitstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de Dariuz Works® methodiek ondersteunen wij professionals bij het realiseren van duurzame uitstroom. De methodiek is gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten en vragenlijsten van TNO, aangevuld met kennis en ervaringen uit de praktijk.

In de afgelopen jaren hebben wij een stevige basis weten neer te zetten binnen de gemeente- en SW-markt op het gebied van intake, matching, ontwikkeling, duurzame plaatsing en loonwaarde. Met onze slimme oplossingen helpen wij onze klanten bij het vormgeven en neerzetten van een optimaal en duurzaam participatieproces.