Home > Over Dariuz > Partners

Partners

Dariuz Works® is ontwikkeld in samenwerking met TNO, een aantal sociale werkvoorzieningsbedrijven en een re-integratiebedrijf. First Dutch Innovations (voorheen TNO companies) is voor 28,5% eigenaar van Dariuz. Meer info over First Dutch Innovations op www.firstdutchinnovations.nl

Een landelijk netwerk van arbeidsdeskundigen gecertificeerd in Dariuz Works® Loonwaardemeting werken samen in loonwaarde-expert. Zij staan garant voor een professioneel en onafhankelijk advies. Meer info over loonwaarde-expert op www.loonwaarde-expert.nl

KING is het Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten en heeft als doel het adviseren, begeleiden en ondersteunen van gemeenten bij kwaliteitsvraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. In dat kader is de GEMMA Softwarecatalogus opgesteld waarin het softwareaanbod voor gemeenten van ruim 120 ICT-leveranciers wordt weergegeven. De opname in de GEMMA Softwarecatalogus betekent dat ook Dariuz Works voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Op www.softwarecatalogus.nl vindt u een overzicht van al onze producten die in de catalogus zijn opgenomen.

 

Met het Kennispartnership met Binnenlands Bestuur heeft Dariuz een volwaardig partner gevonden. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onze kennis en ervaring binnen het sociale domein te delen door middel van blogs, artikelen en whitepapers. Vanzelfsprekend gaan wij daarbij ook graag de dialoog met u aan. 

 

Pearson en Dariuz BV zijn beiden actief op het gebied van diagnostiek bij mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt.  Dariuz BV op het gebied van arbeidspotentieel en Pearson op het vlak van verdiepende psychodiagnostiek. Doel van de samenwerking is om een totaalpakket te kunnen bieden voor een (verdiepende) diagnose. Meer info over Pearson op www.pearson.nl.

Het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) biedt personen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een additionele functie binnen Philips. Deelnemers krijgen een kennismakingsovereenkomst voor de duur van 1 jaar aangeboden. In dit succesvolle project wordt DariuzWorks ingezet. Meer info over Philips WGP op www.hrn.philips.com/wgp.

In Paragin heeft Dariuz een volwaardig partner gevonden als het gaat om ePortfolio oplossingen. Het ePortfolio van Paragin biedt om actieve ondersteuning aan onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt voor onder meer loopbaanontwikkeling, mobiliteit en andere werkgerelateerde uitdagingen. Meer info over Paragin op www.paragin.nl

SBCM is het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de SW. Dariuz heeft recent ‘Insight Out’ aan haar instrumentarium toegevoegd.

Meer informatie over SBCM op www.sbcm.nl