Over Dariuz

Dariuz, de slimme kracht achter duurzame inclusiviteit

Een inclusieve samenleving is een beschaafde samenleving. Een wereld waarin iedereen die wil, mee kan doen. Waar mensen die nu langs de kant staan of dreigen te komen staan een kans krijgen op passend en duurzaam werk. Waar aan werkgeverszijde de bereidheid leeft actief mee te doen om dit mogelijk te maken. Iedereen heeft namelijk talenten en kwaliteiten die de maatschappij nodig heeft. Het ontdekken, het koesteren en het plaatsen van die talenten, daar komen wij ons bed voor uit.

Gemeenten, UWV, werkbedrijven en werkgevers werken hard aan duurzame arbeid voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dariuz voegt daar met plezier haar passie aan toe. Passie die vorm krijgt in een gedegen advies van onze professionals, een beproefde werkmethodiek, wetenschappelijk onderbouwde instrumenten, praktische opleidingen en uiteindelijk duurzame resultaten. Een werkwijze die dagelijks wordt bijgeschaafd en verbeterd door feedback van professionals uit de praktijk, statistische analyses en zakelijke partnerschappen.

Fundamenteel bestaansrecht

Dariuz is in 2008 gebouwd op het wetenschappelijke fundament van ‘TNO Kwaliteit van Leven’. Ook de zakelijke behoefte van twee SW-bedrijven aan valide instrumentarium was en is nog steeds een intrinsieke motivatie. Maar het belangrijkste fundament onder Dariuz is misschien wel de ideële missie. De behoefte het goed te doen en met betekenis bij te dragen aan het geluk van mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De hieruit geboren Dariuz methodiek is de kern van ons denken en ons doen.

Dat is het basisidee waarmee wij professionals en organisaties in de sociale zekerheid en haar periferie te adviseren en te ondersteunen. Als adviseur formuleren wij samen met onze klanten de volgende stap. Onze methodiek is daarbij de rode draad in de slimme oplossingen die wij aanbieden voor een soepel en duurzaam participatieproces.

Als professional in het sociaal domein sta je met de Participatiewet voor complexe uitdagingen. Nieuwe doelgroepen, strengere eisen, verschoven verantwoordelijkheden. Vaak worstelen betrokken partijen nog met deze opdracht. Op zoek naar de juiste uitvoering van het participatieproces. ‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een duurzame werkplek’ is een mooie en heldere missie. De praktijk is echter weerbarstig. Soms vinden werk en talent elkaar gemakkelijk. Vaak is er wat meer inzet nodig. Met passie, bevlogenheid, kennis en een set specialistisch gereedschap. Dariuz ondersteunt bij het door- en overzien van deze processen. Door samen te zoeken naar oplossingen vinden we de optimale aansluiting. Zo helpt Dariuz bij het slim en efficiënt inrichten van het participatieproces.

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op