Privacy Verklaring

Dariuz BV, gevestigd aan Boschdijk 766, 5624CL Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van www.dariuz.nl

Contactgegevens

https://www.dariuz.nl

Boschdijk 766
5624CL Eindhoven
+31 40 7505575

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dariuz BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen contactgegevens:

– NAW-gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Browser

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dariuz BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Dariuz BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dariuz BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens blijven dus zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met inachtneming van de wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dariuz BV geeft de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten (zie doelen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dariuz BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dariuz BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dariuz.nl.

Dariuz BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij Dariuz en/of de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dariuz BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dariuz.nl