Assessment

Zoek je een objectieve methode om werkzoekenden te beoordelen en te volgen in hun ontwikkeling? Wil je het effect van interventies meten?

Met het Dariuz Assessment breng je de groei- en ontwikkelmogelijkheden van je klant in kaart. Die kun je volgen en matchen met de vraag uit de arbeidsmarkt. Je kunt het Assessment ook inzetten om de werkelijke ontwikkelingen in een doelgroep zichtbaar te maken. Breng die data terug in een bestandsanalyse en je kunt als organisatie objectief aantonen wat je toegevoegde waarde is op alle niveaus. Dit Assessment is een wetenschappelijke ontwikkeling van TNO die wij continu perfectioneren met ervaringen uit de praktijk en feedback van professionals. Het aantal toepassingen groeit nog steeds en ook de patronen en profielen van werkzoekenden worden telkens gedetailleerder.     

Inzicht en ontplooiing

Het Assessment brengt gedrag op de werkplek betrouwbaar in kaart en geeft inzicht in:

  • De competenties van de medewerker;
  • De benodigde werkaanpassingen;
  • De eisen van de reguliere markt;
  • De indeling op de Participatieladder en Werkladder;
  • De indicatieve loonwaarde;
  • De visie van de medewerker én de leidinggevende.

Inzicht in progressie

Door het Assessment periodiek in te zetten wordt bovendien zichtbaar in welke mate de medewerker zich ontwikkelt. Het progressie-rapport, dat gegenereerd wordt op basis van 2 of meer metingen, laat vervolgens in de tijd en per competentie de ontwikkeling van de medewerker zien.

Actief betrekken van de medewerker

De medewerker, jouw klant, wordt actief betrokken bij het hele proces. We zetten je klant aan het denken over functioneren, eigen ontwikkeling en de eigen rol in de plaatsing. Met gerichte coaching vergroten we de (arbeids)mogelijkheden en daarmee de kans op regulier werk.

Het Assessment staat niet op zichzelf

Bij Dariuz geloven we dat een integrale, methodische aanpak de sleutel is tot duurzame inclusiviteit. Onderstaand overzicht toont de modules van onze methodiek.