Loonwaarde

Met loonkostensubsidies stimuleert de gemeente duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar is echter wel een gevalideerde loonwaardemeting voor nodig, zo heeft de overheid bepaald.
Klik hier voor de nieuwe loonwaarde-methodiek (per 1 juli 2021)

De Dariuz-methodiek is in 2014 gevalideerd en is uitgegroeid tot marktleider. Ons netwerk van loonwaarde-experts is landelijk dekkend en je beschikt altijd snel, efficiënt en betaalbaar over een ervaren professional. En dus over een betrouwbare loonwaardemeting.

Een vastgestelde loonwaarde in 3 stappen

De Dariuz Loonwaardemeting brengt in 3 eenvoudige stappen de loonwaarde van jouw klant in kaart. Hierbij wordt de geleverde werkprestatie in een specifieke functie afgezet tegen de vereisten van die functie. De loonwaarde-expert geeft een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie. Dat is een beoordeling over tempo, efficiëntie, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een volledig inzetbare collega. Het schema toont de 3 stappen naar een degelijk vastgestelde loonwaarde.

De eindrapportage geeft inzicht in:

 • Duurzaamheid van de plaatsing;
 • Omvang van additionele kosten;
 • (Door)ontwikkelmogelijkheden van het individu

Ons team van loonwaarde-experts

Dariuz heeft een landelijk netwerk van loonwaarde-experts dat snel en efficiënt loonwaardemetingen kan uitvoeren tegen scherpe tarieven.

 • Wetenschappelijke basis
  De Loonwaardemeting is als enige loonwaarde-instrument samen met TNO ontwikkeld en daarmee wetenschappelijk onderbouwd.
 • Ruime kennis en ervaring
  Dariuz was de eerste in Nederland met een loonwaarde-instrument (2013). Wij beschikken hiermee over zeer ruime (praktijk)kennis en ervaring.
 • Gevalideerd instrument
  De Dariuz Loonwaardemeting is één van de zes systemen die is gevalideerd.
 • Kostenbesparing door minimale investering
  Dariuz biedt de mogelijkheid om snel en efficiënt de loonwaarde van een persoon in te schatten, maar tevens te verdiepen, daar waar nodig is.  Doorloop je het gehele traject, dan ben je slechts een tijdsinvestering van gemiddeld 3 uur kwijt.
 • Aansluiting met ontwikkelagenda
  De Loonwaardemeting is geen op zichzelf staand instrument; het maakt deel uit van een methodiek waarbij het gaat om perspectief, ontplooiing en duurzame deelname.
 • Duurzame uitstroom en verhogen loonwaarde
  Met de Loonwaardemeting krijg je een toegepast advies voor het verhogen van de loonwaarde en duurzame uitstroom. Het signaleert concrete knelpunten voor duurzaamheid en geeft handvaten om deze knelpunten op te lossen.
 • Beperking schadelast
  De Loonwaardemeting stelt je in staat schadelast te beperken. Het biedt een sterke uitgangspositie voor financiële afspraken met de werkgever.
 • Aansluiting op landelijk begrippenkader
  Dariuz heeft een directe kapstok voor gemeentelijke verordening, aangezien wij mee hebben geholpen aan het opstellen van het landelijke begrippenkader. Dariuz’ begrippenkader is gelijk met dat van het UWV.
 • Voldoet aan eisen Participatiewet – De Loonwaardemeting voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Participatiewet.