Loonwaardemeting

Het verstrekken van loonkostensubsidie stimuleert de duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit instrument in te zetten moet de gemeente de loonwaarde van een medewerker bepalen met behulp van een loonwaardemeting. De overheid heeft bepaald dat dit met een gevalideerde systematiek uitgevoerd moet worden. De Dariuz-methodiek is in 2014 gevalideerd. Dariuz is uitgegroeid tot marktleider met een landelijk dekkend netwerk van professionals die snel ingezet kunnen worden; efficiënt en tegen scherpe tarieven.

Een vastgestelde loonwaarde in 3 stappen

De Dariuz Loonwaardemeting brengt in 3 stappen de loonwaarde van de werknemer in kaart door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. De loonwaarde-expert geeft een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie. De uitspraak over de loonwaarde geeft een betrouwbaar beeld over tempo, efficiëntie, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een volledig inzetbare collega. In het schema wordt weergegeven hoe je in 3 stappen komt tot een degelijk vastgestelde loonwaarde.

De eindrapportage geeft inzicht in:

 • Duurzaamheid van de plaatsing
 • Omvang van additionele kosten
 • Advies om loonwaarde en duurzaamheid te verhogen

Ons team van loonwaarde-experts

Dariuz heeft een landelijk netwerk van loonwaarde-experts dat snel en efficiënt loonwaardemetingen kan uitvoeren tegen scherpe tarieven.

 • Wetenschappelijke basis – De Loonwaardemeting is het enige loonwaarde-instrument dat in samenwerking met TNO is ontwikkeld. Ons instrument is daarom wetenschappelijk onderbouwd.
 • Ruime kennis en ervaring – Dariuz was de eerste in Nederland die met een loonwaarde-instrument kwam (2013). Wij beschikken daarom over ruime (praktijk)kennis en ervaring.
 • Gevalideerd instrument – Dariuz Loonwaardemeting is één van de drie systemen die door het AKC is gevalideerd. Dit project wordt op de voet gevolgd door het Ministerie en de Werkkamer.
 • Kostenbesparing door minimale investering – Dariuz biedt de mogelijkheid om snel en efficiënt de loonwaarde van een persoon in te schatte, maar tevens te verdiepen, daar waar nodig is.  Doorloop je het gehele traject, dan ben je slechts een tijdsinvestering van gemiddeld 3 uur kwijt.
 • Aansluiting met ontwikkelagenda – De Loonwaardemeting is geen op zichzelf staand instrument; het maakt deel uit van een methodiek waarbij het gaat om perspectief, ontplooiing en duurzame deelname.
 • Duurzame uitstroom en verhogen loonwaarde – Met de Loonwaardemeting krijg je een toegepast advies voor het verhogen van de loonwaarde en duurzame uitstroom. Het signaleert concrete knelpunten voor duurzaamheid en geeft handvatten om deze knelpunten op te lossen.
 • Beperking schadelast – De Loonwaardemeting stelt je in staat schadelast te beperken. Het biedt een sterke uitgangspositie voor financiële afspraken met de werkgever.
 • Aansluiting op landelijk begrippenkader – Dariuz heeft een directe kapstok voor gemeentelijke verordening, aangezien wij mee hebben geholpen aan het opstellen van het landelijke begrippenkader. Dariuz’ begrippenkader is gelijk met dat van het UWV.
 • Voldoet aan eisen Participatiewet – De Loonwaardemeting voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Participatiewet.