PRO-Werk

Duurzame inzetbaarheid? Start met de goede dialoog. Iedere organisatie wil actief kunnen sturen op duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. De HR-professional weet dat het belangrijk is dat medewerkers gezond, productief en tevreden blijven. Maar hoe realiseer je dat? Onze overtuiging is dat een goede dialoog de succesfactor is.

De goede dialoog

Onze definitie van de goede dialoog is een gelijkwaardig gesprek waarin leidinggevende en werknemer op een veilige manier benoemen wat goed gaat en waar kwaliteiten, uitdagingen en kansen liggen. Waarin verwachtingen worden uitgesproken en medewerkers worden gezien en gehoord. Hier ligt de kiem tot ontplooiing van de medewerker en daarmee voor de organisatie.

Inzicht

Het begint met inzicht hebben in de onderliggende factoren die invloed hebben op het functioneren en welbevinden van de medewerker. Wat leeft er? Wat geeft stress? Waar liggen ontwikkelkansen? Om dit in beeld te krijgen heeft Dariuz PRO-Werk ontwikkeld: zo start je met de goede dialoog.

PRO-Werk in het kort

PRO-Werk is ontwikkeld vanuit onze jarenlange expertise in het verschaffen van inzicht in arbeids- en ontwikkelpotentieel. PRO-Werk ondersteunt medewerker en leidinggevende om het goede gesprek te voeren. PRO-Werk is een laagdrempelige en slimme vragenlijst waarmee competenties en werkbeleving eenvoudig en veilig bespreekbaar worden.

  • Vraagt werknemer en leidinggevende naar hun perceptie van competenties
  • Biedt de werknemer nadrukkelijk de mogelijkheid om de werkbeleving te benoemen
  • Geeft inzicht en suggesties voor gespreksonderwerpen en toont verbanden
  • Verschaft relevante sturingsinformatie
  • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk
  • Gestructureerd en objectief

PRO-Werk staat niet op zichzelf

Bij Dariuz geloven we dat een integrale, methodische aanpak de sleutel is tot duurzame inclusiviteit. In onderstaand overzicht zie je welke modules in Dariuz Works onderdeel uitmaken van onze methodiek.