PRO-Werk

Elke hr-professional wordt vrolijk van gezonde, productieve en tevreden werknemers. En iedere organisatie wil duurzame inzetbaarheid van medewerkers sturen. Logisch, maar hoe bereik je die ideale situatie?

Dariuz is er van overtuigd dat een goed gesprek de succesfactor is voor duurzame inzetbaarheid. Een gelijkwaardige dialoog waarbij het rapport handvatten biedt voor de leidinggevende en zeker ook voor de werknemer.  Een dialoog waar de kwaliteiten, de mogelijke uitdagingen en de kansen benoemd worden. Veilig, open en eerlijk. De werknemer die zich gehoord en gezien voelt is immers de kiem voor ontplooiing van zichzelf en van de organisatie.

Inzicht

Wat leeft er? Wat geeft stress? Waar liggen ontwikkelkansen? Wat is van invloed op het functioneren en welbevinden van werknemers? Wat is de perceptie over competenties bij leidinggevende en werknemer? Om die factoren helder te krijgen, ontwikkelde Dariuz PRO-Werk. Of anders gezegd, ‘hoe voer je een goede dialoog?

PRO-Werk in het kort

PRO-Werk is een laagdrempelige, slimme vragenlijst die competenties en werkbeleving eenvoudig en veilig aan de oppervlakte brengt. Jarenlange expertise in het blootleggen van arbeids- en ontwikkelpotentieel is het fundament en een flinke stap richting een vruchtbaar gesprek.

  • Biedt de werknemer nadrukkelijk de mogelijkheid de werkbeleving te benoemen;
  • Biedt inzicht en doet suggesties voor gespreksonderwerpen en toont verbanden;
  • Verschaft relevante sturingsinformatie;
  • Is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk;
  • Is gestructureerd en objectief;
  • Levert de basis voor een Plan van Aanpak

Inzicht in progressie

Door PRO-Werk periodiek in te zetten wordt bovendien zichtbaar in welke mate de medewerker zich ontwikkelt. Het progressierapport, dat gegenereerd wordt op basis van twee of meer metingen, laat vervolgens in de tijd de ontwikkeling van de werknemer zien.

PRO-Werk staat niet op zichzelf

Bij Dariuz geloven we dat een integrale, methodische aanpak de sleutel is tot duurzame inclusiviteit. Onderstaand overzicht toont de modules van onze methodiek.