PRO-Werk

Duurzame inzetbaarheid? Start met de goede dialoog. Steeds meer organisaties willen actief kunnen sturen op de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers om grip te krijgen en houden op de organisatie-uitkomsten. Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat medewerkers gedurende hun huidige en toekomstige werk gezond, productief en gelukkig blijven. Maar hoe vertalen we dit naar de werkvloer?
Onze overtuiging is dat een goede dialoog hier de kritische succesfactor is.

De goede dialoog

Onze definitie van ‘de goede dialoog’ is het voeren van een gelijkwaardig gesprek waar leidinggevende en werknemer binnen een veilige context benoemen wat goed gaat én waar kwaliteiten, uitdagingen en kansen liggen. Waar verwachtingen worden uitgesproken en medewerkers worden gezien en gehoord. Hier ligt de kiem tot ontplooiing voor de medewerker en daarmee per definitie voor de organisatie.

Inzicht

Het begint bij inzicht hebben in de onderliggende factoren die invloed hebben op het functioneren en welbevinden van de medewerkers. Wat leeft er bij hen? Waar ondervinden ze stress van? Waar liggen ontwikkelkansen? Dariuz heeft met PRO-Werk een instrument ontwikkeld waarmee u kunt starten met het voeren van een goede dialoog.

Waarom PRO-Werk?

PRO-Werk is ontwikkeld vanuit onze jarenlange expertise in het verschaffen van inzicht in arbeids- en ontwikkelpotentieel. PRO-Werk ondersteunt medewerker en leidinggevende om het goede gesprek te hebben. PRO-Werk is een laagdrempelige en slimme vragenlijst waarmee competenties en werkbeleving eenvoudig en veilig bespreekbaar worden.

  • Vraagt werknemer en leidinggevende naar hun perceptie van competenties
  • Biedt de werknemer nadrukkelijk de mogelijkheid om de werkbeleving te benoemen
  • Geeft inzicht en suggesties voor gespreksonderwerpen en toont verbanden
  • Door inzicht op persoons-, afdelings- en organisatieniveau ontstaat relevante sturingsinformatie
  • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk
  • Gestructureerd en objectiveerbaar