De Wegwijzer voor Brede Intake en opstellen PIP

Met ingang van 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden. In deze nieuwe wet krijgen gemeenten de regie om nieuwkomers die inburgeringsplichtig zo snel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij, het liefst via betaald werk. Om gemeenten in deze nieuwe regierol te ondersteunen, heeft Dariuz het diagnose instrument Wegwijzer versterkt.

In het nieuwe inburgeringsstelsel moeten inburgeringsplichtigen zo vroeg mogelijk in het proces middels een Brede Intake een inburgeringsaanbod op maat krijgen. De casemanager verzamelt voor de Brede Intake informatie over de persoon en legt deze vast. Hoe completer het beeld van de nieuwkomer na de Brede Intake, hoe nauwkeurig het PIP (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie).

De Dariuz Wegwijzer met de aanvullende module Statushouders zet de individuele migrant centraal. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de leefgebieden en het daaruit volgende arbeidspotentieel. Er is extra aandacht voor zaken gerelateerd aan de inburgeringsreis van de persoon, zoals gezinshereniging en gevolgde opleidingen in het buitenland. Ook kan de vragenlijst in meerdere talen aangeboden worden.

Met de inzichten verkregen uit de Dariuz Wegwijzer kan de casemanager in korte tijd een persoonlijk en onderbouwd PIP worden opgesteld.

De voordelen van de Wegwijzer voor statushouders:

  • Bevordert methodisch werken door de casemanager in handelen en denken;
  • Het geeft een compleet profiel vanuit de persoonlijke inburgeringsreis;
  • Een breed én efficiënt intake instrument voor de totale populatie;
  • Kan inzicht verschaffen in de verdeling van het klantenbestand met behulp van bestandsanalyses;

De Wegwijzer staat niet op zichzelf

Bij Dariuz geloven we dat een integrale, methodische aanpak de sleutel is tot duurzame inclusiviteit. In onderstaand overzicht zie je welke modules onderdeel zijn van onze methodiek.