De Wegwijzer voor Statushouders

Om onderdeel uit te maken van de maatschappij is het belangrijk dat je ertoe doet, erkenning en waardering ontvangt en je als uniek persoon een bijdrage kunt leveren aan die maatschappij. Werk, al dan niet betaald, vormt daarvoor een belangrijk instrument.

Slechts 1 op de 10 statushouders vindt ondanks hun talenten pas na 2,5 jaar werk in Nederland. We zijn er in Nederland dus niet echt in geslaagd om voor statushouders Perspectief, Ontplooiing en Duurzame deelname te creëren ondanks hun talenten en de grote vraag op de arbeidsmarkt. Om hier een bijdrage ter verbetering aan te leveren heeft Dariuz de Wegwijzer voor Statushouders ontwikkeld.

Het begint met inzicht

De Dariuz Wegwijzer geeft op een methodische manier inzicht in het arbeidspotentieel van het individu en de totale populatie. U kunt daarmee op basis van inzicht slimme (beleids)keuzes maken op welke manier energie en middelen zo efficiënt en effectief mogelijk geïnvesteerd kunnen worden.

Efficiënte werkprocessen

Met de Wegwijzer voor Statushouders is de klantmanager in staat om middels doelgericht methodisch handelen de voornaamste leefgebieden en culturele achtergrond van de klant in kaart te brengen. In korte tijd kan een onderbouwd en uniform plan van aanpak worden gegenereerd. Met dit inzicht is de klantmanager beter in staat een duurzame participatie van de statushouder tot stand te brengen.

De voordelen van het gebruik van de Wegwijzer voor Statushouders

  • Persoonlijk gesprek met behulp van een tolk indien nodig;
  • Gezinshereniging (dit veroorzaakt veel stress en slechts 40% lukt het om te herenigen);
  • Contact met Nederlanders (vergroot de participatie);
  • Richting op de arbeidsmarkt, waardoor afspraken met opleiders en werkgevers gemaakt kunnen worden;
  • Compleet profiel van zowel voor als na de inburgering;
  • Specifieke uitvraag naar plaatsbaarheid (zoals werknemersvaardigheden en sociale etiquette in Nederland;
  • Bestandsanalyse mogelijk, waardoor beter inzicht;
  • Doorverwijzen naar de juiste instantie (indien nodig) ;
  • De output vormt een degelijk plan van aanpak;

De Wegwijzer staat niet op zichzelf

Bij Dariuz geloven we dat een integrale, methodische aanpak de sleutel is tot duurzame inclusiviteit. In onderstaand overzicht ziet u welke modules in Dariuz Works onderdeel uitmaken van onze methodiek.