De Wegwijzer voor Statushouders

Om onderdeel uit te maken van de maatschappij is het belangrijk dat je ertoe doet, erkenning en waardering ontvangt en dat je, als uniek persoon, een bijdrage kunt leveren aan die maatschappij. Werk, al dan niet betaald, vormt daarvoor een belangrijk instrument.

Ondanks hun talenten en de grote vraag op de arbeidsmarkt vindt slechts 1 op de 10 statushouders pas na 2,5 jaar werk in Nederland. We zijn er tot nu toe dus niet echt in geslaagd om voor deze groep perspectief, ontplooiing en duurzame deelname te organiseren. Dit moet en kan beter en daarom heeft Dariuz de Wegwijzer voor Statushouders ontwikkeld.

Efficiƫnte werkprocessen

Met de Wegwijzer voor Statushouders kan de klantmanager de meest relevante werkgebieden en culturele achtergrond van de klant in kaart brengen. In korte tijd kan op deze manier een onderbouwd en uniform plan van aanpak worden opgesteld. Hierdoor is de klantmanager beter in staat de statushouder duurzaam te laten participeren.

De voordelen van de Wegwijzer voor Statushouders

  • Persoonlijke gesprek met de statushouder, indien nodig met inzet van een tolk
  • Inzicht in gezinshereniging
  • Contact met Nederlanders wordt gestimuleerd waardoor participatie vergroot wordt
  • Inzicht in werkachtergrond van de statushouder waardoor afspraken met scholen/werkgevers gemaakt kunnen worden
  • Realisatie van een compleet profiel van zowel voor als na de inburgering
  • Specifieke uitvraag naar plaatsbaarheid zoals werknemersvaardigheden en geldende sociale etiquette in Nederland
  • Mogelijkheid van een bestandsanalyse om beter inzicht te krijgen
  • Makkelijker doorverwijzen van de statushouder naar de juiste instantie
  • De output van de Wegwijzer vormt een degelijk plan van aanpak

De Wegwijzer staat niet op zichzelf

Bij Dariuz geloven we dat een integrale, methodische aanpak de sleutel is tot duurzame inclusiviteit. In onderstaand overzicht ziet u welke modules in Dariuz Works onderdeel uitmaken van onze methodiek.