De Wegwijzer

Wat is het perspectief van jouw klant? Waar liggen kansen om mee te doen in het arbeidsproces? Behoort je klant tot de doelgroep banenafspraak? Kan hij of zij met gerichte ondersteuning naar werk? Welke interventie is nodig voor je klant?

Dariuz ontwikkelde de Wegwijzer om antwoorden op deze vragen te krijgen. Antwoorden die het pad naar duurzame plaatsing moeten effenen. Want Dariuz kan er niet mee leven dat er een grote groep mensen aan de kant staat, die willen en kunnen werken. Mensen die kunnen bijdragen en die al onze aandacht, professionaliteit en passie verdienen.

Efficiënte werkprocessen

Met de Wegwijzer breng je het arbeidspotentieel gebaseerd op de belangrijkste leefgebieden van je klant in kaart. In korte tijd heb je een onderbouwd en uniform plan en kom je weer een stap dichter bij een kwalitatieve, duurzame plaatsing van je klant.

Leefgebieden

De 5 relevante leefgebieden die de kansen op werk voor onze klanten beïnvloeden zijn: Gezondheid & verslaving, Justitie, Huisvesting & financiën, Werk & werk zoeken en Sociale omgeving. Vanuit die gebieden brengen we de kansen en aandachtspunten van de werkzoekende in kaart. De methodiek levert vervolgens automatisch een berekening van de kansen van de klant op de arbeidsmarkt. Feitelijke informatie en een wegwijzer voor interventies, leertrajecten en eventuele plaatsingen.

De voordelen van de Wegwijzer

 • Met de Wegwijzer organiseer je het totale proces van intake naar duurzame deelname;
 • Je brengt methodiek in je denken en handelen;
 • Als klantmanager heb je zelf de regie;
 • Het is een breed en efficiënt intake-instrument voor de totale populatie;
 • Draagt bij aan professionalisering;
 • Geeft zicht op de verdeling van het klantenbestand;
 • Geeft inzicht in de voornaamste leefgebieden;
 • Tweezijdige koppeling met gemeentelijk registratiesysteem (zoals Suit4Werk) mogelijk;
 • Inhoud afgestemd op klantprofiel van SONAR;
 • Speciale vragenset voor statushouders;
 • Ontwikkeld in samenwerking met TNO.

De Wegwijzer staat niet op zichzelf

Bij Dariuz geloven we dat een integrale, methodische aanpak de sleutel is tot duurzame inclusiviteit. In onderstaand overzicht zie je welke modules onderdeel zijn van onze methodiek.