Onlangs zijn wederom 10 voorlieden van Rosa Novum met vlag en wimpel geslaagd voor de training Mentorwijs van Dariuz. Mentorwijs is een compacte training bedoeld voor voormannen en- vrouwen die ook leiding geven aan mensen met een arbeidsbeperking. Met als doel om hun manier van leidinggeven bij te laten dragen aan de ontwikkeling van deze collega’s.

In 5 sessies werden specifieke kennis, houding en vaardigheden aangeleerd voor de dagelijkse begeleiding en coaching van kwetsbare medewerkers op de werkvloer.

“De training kent een prettige afwisseling tussen theorie en praktijk en sluit aan op onze behoefte. Het bleek bijvoorbeeld dat het belangrijk is om mensen niet bewust of onbewust in hokjes te plaatsen. Zoals: een collega is geen autist, hij heeft autisme. En dat is op zich niet eens zo interessant. Het gaat erom dat je als leidinggevende het gesprek aangaat met je collega. Wat betekent een beperking voor hem of haar op het werk, dat is voor iedereen anders. Een ander relevant onderdeel van de training was het onderwerp competentie-ontwikkeling. Hier komt alles samen: onbevooroordeeld leren observeren hoe iemand zijn taak uitvoert en hoe dat beter kan, leren zien welke competenties er in het spel zijn en onderzoeken hoe je samen met je collega de competentie kunt ontwikkelen en/of ‘goede’ voorwaarden kunt creëren”, aldus een van de deelnemers.

De deelnemers waardeerden de training gemiddeld met een 8 of hoger. Afgesproken is dat er terugkomdagen en interne intervisies plaats gaan vinden om de begeleidingsmethode vast te houden en verder door te ontwikkelen.

Dariuz gelooft in optimale en duurzame arbeidsparticipatie voor iedereen. Zij ondersteunt organisaties in hun sociaal beleid door de inzet van oplossingen die hieraan bijdragen. Training Mentorwijs, ontwikkeld door Werkzaak Rivierenland in samenwerking met TNO, is vanuit deze visie een logische en waardevolle aanvulling op ons totale programma. TNO zal betrokken blijven bij de doorontwikkeling van de training.