Algemeen

De Dariuz methodiek

Een inclusieve samenleving is een beschaafde samenleving. Een wereld waarin alle mensen, ook die met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, meedoen op basis van…
Team Dariuz
8 december 2021