Op 10 november is de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling gepresenteerd tijdens het NVvA & AKC Najaarscongres. De gids is samengesteld door vertegenwoordigers van de huidige zes gevalideerde methoden, het ministerie van SZW, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en stichting Blik Op Werk. Raymond Laenen en Floris Nieboer hebben namens Dariuz meegewerkt aan de Cursusgids.


Goed om te weten…

 • De Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling is zoals het er nu naar uitziet vanaf 1-7-2021 leidend voor alle loonwaardemetingen die in het kader van de Participatiewet of Wajong worden verricht. Dit wordt vastgelegd in lagere regelgeving.
 • Op verzoek van SZW beperkt de loonwaardemeting zich tot de onderbouwing van de arbeidsprestatie, het loonwaardepercentage. Vragen die relevant zijn voor de re-integratiedoelen van onze klanten zoals advies en duurzaamheid maken geen deel uit van de uniforme loonwaardemethodiek. Deze kunnen aanvullend worden onderzocht met behulp van Dariuz.
 • Het verzoek van SZW kleurt de uniforme methodiek; deze is output-gericht in de uitvraag en de rapportage.
 • De loonwaardedeskundige wordt een nieuwe beroepsgroep die centraal wordt geregistreerd. Een College van Deskundigen ziet toe op centrale certificering van deskundigen en systemen, registratie en borging van kwaliteit. In het College neemt Dariuz zitting namens de opleiders in Nederland.
 • De loonwaardedeskundigen die zijn gecertificeerd in een gevalideerde methode worden door deze methode omgeschoold in de uniforme methodiek. Deelname aan de omscholing leidt automatisch tot certificering, waarschijnlijk voor de termijn van 2 jaar.
 • Dariuz heeft actief bijgedragen aan de uniforme methodiek op belangrijke issues zoals het stellen van de normfunctie en één centraal gespreksprotocol leidinggevende.

Wat mag je van Dariuz verwachten?

 • Een gedegen geautomatiseerd systeem dat voldoet aan alle eisen van de landelijke uniformering.
 • ‘Slimme’ automatisering die vragenlijsten, gespreksprotocol en rapportage integreert waardoor efficiëntiewinst plaatsvindt.
 • Aanvullende tools die je helpen bij het vinden van de juiste normfunctie en cao.
 • Aanvullende tools die je helpen om productiviteit te meten in situaties die lastig zijn uit te drukken in output (geproduceerde eenheden) bijvoorbeeld omdat vooral beroep wordt gedaan op sociale vaardigheden.
 • Aanvullende module die de re-integratiedoelen van de werknemer borgt. Hierin korte en efficiënte vragenlijsten gebaseerd op data-analyse en samenwerking met wetenschappers.
 • E-learning om kennis te maken met de Uniforme Methode.
 • Omscholing in de nieuwe methode. Deze omvat twee dagen. Je ontvangt komende maand hiervoor een uitnodiging. De opleiding wordt centraal bekostigd.

Wij kijken uit naar de implementatie! Uniformering van loonwaarde bood ons de mogelijkheid om onze methode intensief door te ontwikkelen. Een modulaire opbouw die recht doet aan een gedegen vaststelling van loonwaarde en het realiseren van duurzame re-integratie.

Download hier de gids.