Home > Voor wie werkt Dariuz? > Best Practices

Best Practices

Gemeente Nissewaard

Bij de Gemeente Nissewaard zijn alle 30 klantmanagers getraind en gecertificeerd in het methodisch handelen met Dariuz Works®. Aan de poort worden cliënten met de Dariuz Wegwijzer gescreend en ingedeeld in stromen. Met het Dariuz Assessment worden de competenties van  cliënten die  in het project “Nissewaard werkt”  komen op basis van inzicht ontwikkeld om vervolgens te kunnen worden gematcht naar werk.

Orionis

Orionis is het fusiebedrijf van het SW bedrijf en de sociale dienst van Vlissingen en Middelburg. Dariuz Works wordt daar ingezet, in nauwe samenwerking met TNO, om een impuls te geven aan vakmanschap en samenwerking. Één instrument voor de opeenvolgende  afdelingen  die daarmee middels eenzelfde taal en begrippenkader leren werken.

Met plaatselijke werkgevers worden met behulp van Dariuz Works profielen opgesteld om de vraagkant helder te maken. Dit borgt dat cliënten op basis van bewezen competenties heel gericht en duurzaam kunnen uitstromen.

Delta Plein

Het Plein en Delta hebben de handen ineen geslagen om de taken die voortkomen uit de Participatiewet samen uit te voeren en toe te groeien naar één uitvoeringsorganisatie. Daarbij is het de kunst om de kwaliteiten van beide organisaties te benutten met als doel om zoveel mogelijk burgers ‘naar vermogen’ te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Hierbij hebben zij 3 gezamenlijke uitgangspunten gedefinieerd.

Meer informatie over deze samenwerking vindt u hier.

Praktijkonderwijs Zutphen

Praktijkonderwijs Zutphen werkt sinds een aantal jaren met de instrumenten van Dariuz. Zij werkt hierbij nauw samen met de gemeente en de sociale werkvoorziening. Jongeren van Praktijkonderwijs Zutphen worden al tijdens hun schooltijd begeleid op weg naar werk door de inzet van het Dariuz Works Assessment en Diagnose. Hierdoor wordt de kans op duurzame uitstroom aanzienlijk vergroot.

Meer informatie over deze pilot is te lezen in dit artikel.