“Iedereen verdient een passende en prettige werkplek in onze samenleving.” Dat is het gezamenlijke motto van Dariuz en Pastiel. Twee bedrijven die elkaar gevonden hebben op het terrein van professionele dienstverlening in het sociaal domein. Allebei gericht op de duurzame inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dariuz als innovatief ontwikkelaar en leverancier van gereedschap om dit proces te versnellen en te versoepelen. Pastiel als gedreven re-integratiebedrijf en als onderdeel van het werkleerbedrijf. Een samenwerking die veel verder gaat dan het leveren en afnemen van spullen. Dariuz en Pastiel hebben hetzelfde doel en streven dat als gelijkwaardige partners na. Een verhaal over de implementatie van de Wegwijzer van Dariuz.

Hier doen we het voor!

‘Elke dag dat ik naar mijn werk mag, is een feestje’, het is een willekeurige quote uit de vele columns van enthousiaste klanten op de site van Pastiel. ‘Hier doen we het voor, dit is het bewijs dat we goed bezig zijn’, is de warme reactie van Bedrijfsmanager Gerrit Cornelissen van Pastiel. We praten met hem en zijn collega Martijn Feddema, Adviseur en businesspartner, over de samenwerking met Dariuz.

Gerrit steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken en valt direct met de deur in huis.
Gerrit: ‘Het is een overduidelijke win-win-situatie, het is voor Dariuz een mooie opdracht, maar voor ons ook. We doen allang zaken met elkaar en kennen Dariuz goed. Er bestaat tussen ons een gezonde kruisbestuiving en wij helpen elkaar waar mogelijk. Zo gebruiken wij al jaren de loonwaarde meting van Dariuz waarmee we inzicht en grip krijgen op de arbeidsprestatie van onze klanten. Daardoor hebben we vaak en intensief contact. Bijvoorbeeld via onderhoudsgesprekken over de dienstverlening, kennissessies en trainingen. Daarmee is Dariuz een partner die nooit ver weg is. Dus toen het onderwerp diagnose aan de orde kwam, was Dariuz een logische informatiebron.’

Route naar bevredigende implementatie.

Als projectleider heeft Martijn het dichtst bij het vuur van de implementatie van de Wegwijzer gezeten. Hij schets een positieve route naar een bevredigende implementatie. Martijn: ‘We waren op zoek naar een degelijk maar tegelijk flexibel diagnose-instrument om in te zetten voor onze kandidaten. Dat is uiteindelijk de Wegwijzer geworden. We wisten uiteraard dat Dariuz deze tool in haar aanbod had, maar toch zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Na een uitvoerige informatieronde door Dariuz, spraken we ook collega SW-bedrijven hier in de buurt die ervaring hebben met dit programma. Wat zijn de pluspunten? Waar moet je op letten? Wat zijn de consequenties voor je jobcoaches? Dariuz was in deze fase eerlijk en adviseerde ons goed rond te kijken naar alternatieven. Onze keuze is uiteindelijk ook op Dariuz gevallen omdat wij geloven in hun idee, hun ontstaansgeschiedenis en hun kennis van onze populatie. Daardoor spitsen zij hun instrumenten op maat toe op onze vraag.’

Een objectief instrument.

Gerrit voegt nog enkele lovende woorden toe over de integriteit en toegevoegde waarde van Dariuz.
Gerrit: ‘Dariuz is gewoon een fijne partner, het is goed samenwerken. Het zijn geen verkopers, maar meedenkers en adviseurs. Ze zijn oprecht benieuwd naar onze vragen en behoeftes. Ze kijken naast hun producten goed naar verbindingen tussen activiteiten en diensten, maar zeker ook naar de verbinding met collega-bedrijven. Dat ervaren wij als heel integer. Wij hadden aan de voorkant van ons traject een objectief instrument nodig om onze jobcoaches te ontlasten. Dat is dus de Wegwijzer geworden en de eerste ervaringen zijn zeer positief.’
Martijn: ‘De introductie van de Wegwijzer viel bij ons samen met een wijziging in ons dienstverleningsmodel. Het professionele en persoonlijke oordeel van onze jobcoaches is daarin essentieel. Dat wilden we overeind houden om ze in de tweede fase van de intake wat meer vrijheid van handelen te geven. Dat is belangrijk want daar zetten we cruciale stappen voor het traject van de klant. Wij hebben ons nieuwe proces aan Dariuz voorgelegd en die gingen daar probleemloos in mee. Dat werkte echt uitstekend.’

Kwaliteit van de route naar werk.

Gerrit gaat wat dieper in op het gebruik van de Wegwijzer en het nut voor Pastiel. Gerrit: ‘De Wegwijzer is voor ons een solide ondersteuning bij het intakegesprek. Je krijgt een compleet, helder en objectief beeld van de kandidaat. Dat zijn waardevolle handvatten en grote toegevoegde waarde voor een krachtige diagnose over het vervolgtraject. Natuurlijk willen we ons plaatsingspercentage omhoog, maar voornamelijk omdat we ons werk dan beter doen. We willen immers mensen aan passend werk helpen. Het gaat ons om de kwaliteit van dat traject, bij voorkeur op maat. Maar ook in onze relatie met de gemeenten is de Wegwijzer een uitkomst. We beschikken nu over onderbouwende statistiek voor alle mensen die wij binnen krijgen. Dat zijn sterke argumenten.’
De invoering van de Wegwijzer is soepel verlopen. Ook voor de jobcoaches die er uiteindelijk mee moeten werken.
Martijn: ‘We hadden in een keer veel op ons bordje, dat vond ik wel spannend. Kijk, wij waren enthousiast, maar ook de jobcoaches moeten de verandering omarmen. Er waren ook wel kritische geluiden bij de eerste trainingen, maar die zijn mede dankzij Dariuz snel verstomd. Drie intensieve trainingen en een intervisie verder zijn de eerste resultaten zeer bemoedigend. De kandidaten blijken prima met de vragenlijst overweg te kunnen en de jobcoaches zien duidelijk de voordelen. ‘Dit maakt het gesprek met de kandidaat een stuk gemakkelijker’, ‘ik heb direct een aantal gespreksonderwerpen’, ‘dit is nuttig om aan de gemeente voor te leggen’. Positieve geluiden die aangeven dat de Wegwijzer werkt en dat wij ons werk beter doen. We hebben de zorgvuldigheid naar voren gehaald.’

Het delen van een warm verhaal.

Gerrit: ‘De Wegwijzer biedt ons en onze klanten een veel betere start. We kennen ze beter en kunnen voorsorteren op mogelijke vragen. Waar kunnen ze instromen? Wat is hun perspectief? Waar liggen ontplooiingskansen? Waar staan ze op de participatieladder? Zo mogen wij mensen weer werkgeluk geven. Het is zingeving, je nuttig voelen, uit die isolatie. Wij voegen iets toe aan de maatschappij en dat is een warm verhaal dat wij graag delen met Dariuz.’

 

Wil je meer weten of heb je interesse in de Wegwijzer?
Neem dan contact op Merel Vendrig, telefoonnummer: 085 – 78 28 414.

.