De Participatiewet heeft grote verschuivingen teweeggebracht binnen het sociaal domein.

Zoals afschaffing van de Wajong, de integratie van statushouders (PIP) en de vorming van werkbedrijven. Decentralisatie en verregaande ontschotting hebben de verschillende partijen tot elkaar gebracht. Nieuwe uitdagingen en nieuwe coalities dienen zich aan. Tegelijkertijd ontstaan er verschillen in de voortvarendheid waarmee de betrokkenen deze bijzondere opdracht kunnen aanpakken. Dariuz is thuis op dit turbulente speelveld en sinds 2008 bevlogen adviseur en ontwikkelaar.

Wij hebben de drive mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar zinvolle, duurzame deelname aan de maatschappij. Enerzijds omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze mensen capaciteiten bezitten. Anderzijds omdat wij vinden dat ze de maatschappelijke aansluiting en het bijbehorende levensgeluk verdienen. Met de integrale Dariuz methodiek bieden wij alle betrokken professionals de tools om de totale reis ‘perspectief, ontplooiing, duurzame deelname’ succesvol te begeleiden. Waarbij zelfactivering en zelfredzaamheid maximaal gestimuleerd worden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid de doelgroepen inzichtelijk te krijgen met advies van onze professionals. Met onder de streep aantoonbare maatschappelijke en economische resultaten.

Naar aanleiding van loonwaarde metingen in het groen zijn wij in staat overwogen keuzes te maken voor de bezetting van de toekomst.

David van KampenTeamleider Passend Werk

Ik gun iedereen in Nederland Mentorwijs.Wij moeten investeren in een inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen. En Mentorwijs is daarbij één van de in te zetten middelen. Wij doen het hier in Rivierenland, Werkkracht doet het in Food Valley. En in Dariuz is een partner gevonden die deze dienstverlening in Nederland mag uitrollen en ze pakken dat voortvarend aan.

Elfriede BoerAlgemeen directeur Werkzaak Rivierenland

Tools & Trainingen

Wegwijzer
Op een methodische wijze inzicht in het arbeidspotentieel
Bestandsanalyse
Inzicht in eigen bestand
Loonwaarde
In drie stappen een vastgestelde loonwaarde
Mentorwijs
Ken jezelf, ken je medewerkers

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op

Recente gerelateerde publicaties

Uniforme Cursusgids Loonwaardebepaling AlgemeenOverheidProfessionalsUWV
17 november 2020

Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling beschikbaar

Op 10 november is de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling gepresenteerd tijdens het NVvA & AKC Najaarscongres. De gids is samengesteld door vertegenwoordigers van de huidige zes gevalideerde…
AlgemeenProfessionalsUWVWerkgevers
29 juli 2020

Bepalen loonwaarde tijdens verzuim

Raymond Laenen laat in onderstaande video, recentelijk opgenomen door Register Specialistisch Casemanagement, zien hoe een #loonwaardebepaling op meerdere manieren belangrijk kan zijn in het verzuimtraject, voor zowel…
AlgemeenOnderwijsOverheidProfessionals
24 juli 2020

Maatregelen en versoepeling rondom het Coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen en geeft ook gevolgen voor Dariuz.