Moderne, toekomstbestendige organisaties hebben impact, kiezen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en voeren een actief beleid op inclusiviteit en duurzaamheid.

Loonwaarde in de Wet verbetering Poortwachter

Vanaf 1 juli legt UWV gedurende 3 jaar de nadruk op praktische gronden bij de beoordeling van het recht op WIA voor werknemers met inkomsten uit arbeid. Dit betekent dat een theoretische schatting voor deze groep achterwege blijft en wordt vervangen door de “feitelijke waarde uit werk”. Wat de feitelijke waarde uit werk precies is kan een onderzoek loonwaarde objectiveren. Vooral in situaties waar niet duidelijk is of de beloning representatief is voor de geleverde arbeidsprestatie kan het loonwaarde-onderzoek het verschil maken. Een van de wettelijke criteria voor een WIA beoordeling op praktische gronden is dat de verdiensten representatief moeten zijn voor de werkzaamheden die worden verricht.

 

Advies loonwaarde-onderzoek

Voor een zorgvuldige beoordeling van de praktische verdiencapaciteit op grond van feitelijke verdiensten is een beslisboom ontwikkeld als hulpmiddel om een afweging te maken wanneer een loonwaarde-onderzoek te adviseren is. Gebruik van de beslisboom draagt ertoe bij dat wordt voldaan aan de eis van representatieve verdiensten.

 

Mail voor een offerte loonwaarde onderzoek naar j.schuler@dariuz.nl

Betekenis voor werknemer en werkgever

Onderzoek loonwaarde heeft impact, zowel voor werknemer als werkgever. Enkele zaken op een rij:

Artikel in AD Visie: Maatregel praktisch beoordelen maakt objectivering loonwaarde essentieel
Monique Aventus

Ervaringen uit de praktijk

Aventus: “Het loonwaarde-onderzoek was voor ons heel waardevol. Zowel voor de betrokken medewerker, de leidinggevende, HRM en het UWV leverde het duidelijkheid op, zodat we goede afspraken konden maken voor de toekomst. Het was prettig dat een onafhankelijke expert helderheid bracht in een voor ons complexe situatie en er een voor alle betrokkenen een acceptabele en heldere uitkomst kwam. Dit was een mooie basis voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.”  – Monique Schipperijn, Senior adviseur HRM|Casemanager verzuim

 

Opleiding tot loonwaardedeskundige

Onder voorzitterschap van AKC is samen met o.a. UWV en Dariuz de uniforme methodiek voor loonwaardebepaling ontwikkeld en vastgelegd. Dariuz heeft deze methodiek verder verfijnd

met specifieke aandacht voor toepassing in de WvP, de daarmee samenhangende juridische aspecten en de gedragsregels volgens het SRA. Daarnaast biedt Dariuz extra hulpmiddelen aan voor situaties waarin de resultaten van het werk lastig te kwantificeren zijn.

Tijdens de training leer je:

  • Het bepalen van de loonwaarde in percentage van de arbeidsprestatie en de economische waarde in euro’s
  • Het integreren van het loonwaarde-advies in de context van de WvP
  • De betekenis van loonwaarde voor de praktische beoordeling van WIA te begrijpen
  • Het gebruik van hulpmiddelen wanneer de resultaten van het werk moeilijk te kwantificeren zijn
  • Het toepassen van loonwaarde in de praktijk

Na succesvolle afronding van het examen kun je ervoor kiezen om opgenomen te worden in het Register voor Loonwaardedeskundigen. In samenwerking met AKC is een specifiek beoordelingskader voor de WvP ontwikkeld.

Duur van de opleiding: 4 dagen training en praktijkervaring, goed voor 34 PE-punten.

In mei/juni en augustus/september 2024 staan de opleidingsdagen gepland.
Mail voor de exacte data en kosten naar training@dariuz.nl

Arbeidsdeskundigen die je voor gingen

Verschillende Arbodiensten hebben de meerwaarde van loonwaarde voor hun praktijk al ontdekt en bieden Dariuz loonwaarde-onderzoek aan als integraal onderdeel van hun dienstverlening.

Roland Klarenbeek - Puls

Puls: “In onze ervaring is de loonwaardemeting een onmisbaar instrument gebleken voor een objectieve WIA-beoordeling op praktische verdiencapaciteit. Daarnaast merken wij dat het een win-win situatie oplevert voor zowel werkgevers als werknemers. In deze uitdagende arbeidsmarkt helpt het de werkgever talent en expertise te behouden tegen een eerlijke beloning. Tegelijkertijd biedt het de werknemer de geruststelling dat de volledige verdiencapaciteit benut kan worden”. – Roland Klarenbeek, Teamleider Regio Midden Puls – Loonwaardedeskundige

Robbert Tetenburg Arbounie

Arbo Unie: “De loonwaardemeting geeft financieel inzicht in het re-integratie resultaat. Nu UWV meer praktisch zal gaan beoordelen is dit een waardevol instrument. Sterke en minder sterke kanten van de werknemer worden inzichtelijk en zijn ook te verklaren vanuit competenties. Arbo Unie past loonwaardemeting toe in de re-integratie en Verbanen streeft naar loonwaardemeting na re-integratie in op maat gesneden werk.” – Robbert Tetenburg, Arbeidsdeskundige (gecert.) Arbo Unie

Flyer onderzoek loonwaarde in de Wet verbetering Poortwachter

Bij het streven naar maatschappelijke betrokkenheid haakt Dariuz erg graag aan. Met hart en ziel ondersteunen wij bedrijven die hun organisatie openstellen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben de specialisten, de kennis en de tools om deze mensen gericht en met grote kans van slagen te begeleiden naar een werkplek in jouw organisatie. Ze kennen de kracht van job-carving, proces re-design en -optimalisatie. En daarbij zet Dariuz met haar beproefd hr-instrumentarium in op het ontwikkelen en het behouden van het individu op de werkplek. Dariuz weet hoe het mes van inclusiviteit aan twee kanten snijdt.

Mentorwijs heeft mij op bepaalde aspecten absoluut de ogen geopend. Ik wist echt niet van al die psychische beperkingen die mensen kunnen hebben. En in de training worden ze allemaal benoemd en worden de handvatten gegeven hoe daarmee om te gaan.

Paul de BieSupervisor Mainfreight

Tools & Trainingen

PRO-Werk
Duurzame inzetbaarheid? Start met de goede dialoog
Loonwaarde
Uniform en tóch uniek
Mentorwijs
Ken jezelf en je mensen

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op

Recente gerelateerde publicaties

AlgemeenOnderwijsOverheidProfessionalsWerkgevers
19 september 2023

Mentorwijs zet mensen in hun kracht

Mentorwijs van Dariuz is een praktijkgerichte maar persoonlijke training, met  duidelijke targets. Zo is de zachte, duurzame landing voor mensen met een ondersteuningsbehoefte ons primaire…
AlgemeenOnderwijsOverheidProfessionalsWerkgevers
7 juli 2023

Mentorwijs, begrip in training

Hoe stimuleer, begeleid en stuur je mensen met een ondersteuningsbehoefte in de richting van een duurzame arbeidsplaats? Mentorwijs van Dariuz is het antwoord. Zij wijzen…
AlgemeenOverheidProfessionalsWerkgevers
8 mei 2023

De Wegwijzer gaat over zingeving, je nuttig voelen, weg uit die isolatie.

“Iedereen verdient een passende en prettige werkplek in onze samenleving.” Dat is het gezamenlijke motto van Dariuz en Pastiel. Twee bedrijven die elkaar gevonden hebben…

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op