Mentorwijs van Dariuz is een praktijkgerichte maar persoonlijke training, met  duidelijke targets. Zo is de zachte, duurzame landing voor mensen met een ondersteuningsbehoefte ons primaire doel. Kennis over de kenmerken van deze doelgroep bij werkgevers en werkbegeleiders is hiervoor cruciaal. Hoe activeer, motiveer en enthousiasmeer je deze bijzondere doelgroep in de richting van regulier werk? Dariuz biedt hiervoor een adequate oplossing. Mentorwijs kent twee varianten: ‘training Mentorwijs’ en ‘train-de-trainer Mentorwijs’. Enerzijds trainen we dus rechtstreeks leidinggevenden en werkbegeleiders, anderzijds trainen we trainers die in hun eigen arbeidsregio training gaan geven. Tijdens deze training loodsen wij ze door de jungle van persoonskenmerken, karaktereigenschappen en kwaliteiten van kandidaten. Positief en gericht op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Je ontvangt in 5 compacte sessies alle mogelijke ondersteuning, gerichte training, coachingsvaardigheden en het bijbehorend certificaat. Daarna ben je gecertificeerd trainer of begeleider die groei bevordert, kennis overdraagt en competenties ontwikkelt.  Voor een doelgroep die jouw kennis verdient en daar gelukkig van wordt. Bevredigend werk waar Dariuz je graag en vakkundig voor klaarstoomt.

“De ondersteuningsbehoefte is de laatste 5 jaar alleen maar groter geworden, daarom is deze training zo hard nodig.”

De Mentorwijstraining van Dariuz is altijd aanleiding voor een goed en inspirerend gesprek met de klant. Hoewel WSP Parkstad het in hun dagelijkse praktijk de ‘Buddy-training’ noemt, blijft het een schoolvoorbeeld van hoe deze training landt en bijdraagt aan de daadkracht en werkzaamheid van trainers en begeleiders. Sjorsj Amkreutz en Rutger Ghijsen, twee werkgeversadviseurs van WSP Parkstad uit Heerlen rollen net uit een ‘terugkomtraining’ en wij spreken ze over – in dit geval – train-de-trainer Mentorwijs. ‘Je kunt niet iemand bij een bedrijf plaatsen en zeggen beste werkgever, zorg maar dat hij of zij niet uitvalt. Dan moet je ook ondersteunen’ onthult Sjorsj direct een van de belangrijkste drijfveren van WSP Parkstad.

Snel overtuigd!

Bij WSP Parkstad was een duidelijke verandering in de markt waarneembaar en de speurtocht naar een goede training was de logische reactie.

Rutger: ‘Vanuit WSP Parkstad boden wij al een soort Buddy-training aan bij werkgevers. Daar moesten we echter telkens subsidie voor aanvragen. Daarnaast waren wij afhankelijk van externe trainers en hun agenda. Dat werkte voor ons niet optimaal. Via een rondje over de ‘Nederlandse velden’ kwamen we uit bij Dariuz die ik kende van de diagnose en de Loonwaardemeting. Via de contacten met René en Susan waren we snel overtuigd en besloten wij de training in eigen beheer te gaan aanbieden.  Mentorwijs is een stuk breder en dieper van opzet, de training richt zich op de praktijk met bijvoorbeeld rollenspellen en praktijkopdrachten. Daarmee is het een training die de werkelijkheid goed benadert.  Daarnaast sluit de training uitstekend aan bij de doelgroep die we op dit moment ontwikkelen (en bemiddelen naar werk) en de behoeftes die de buddy’s bij de bedrijven hebben.

Goed beslagen ten ijs

WSP Parkstad wil haar doelgroep graag aan het werk helpen, maar dan wel op een zorgvuldige manier die ook de werkgevers ondersteunt.

Sjorsj: ‘Wanneer we naar onze doelgroep kijken, zien we dat mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een Sociale Werkvoorziening-indicatie, die nog bemiddeling vereisen, een grotere ondersteuningsbehoefte hebben dan 5 jaar geleden. De krapte op de arbeidsmarkt bracht mensen die al enigszins naar werk konden ook inderdaad naar werk. De huidige uitkeringsaanvragers hebben vaak dusdanige problemen op de leefgebieden dat direct werk niet mogelijk is. Wij kunnen deze groep ook niet zomaar droppen bij een werkgever. De doelgroep is complexer geworden en werkgevers die daar behoefte aan hebben verdienen begeleiding en ondersteuning. Dat is voor WSP Parkstad de voornaamste reden voor de Buddy-training. Begeleiders moeten goed beslagen ten ijs komen, met de juiste handvatten en kennis om te voorkomen dat kandidaten direct weer afvallen. Op zoek naar een zachte landing.’

Dariuz geeft lokale kennis de ruimte

In een dergelijke hectische en beweeglijke markt is een goede trainer op zijn plaats. Maar dan wel een trainer die het begrijpt!

Sjorsj: ’Dariuz traint ons op een open en vrije manier. Ik bedoel dat wij – al in een vroeg stadium – alle ruimte krijgen voor eigen initiatief. Eigen ideeën, eigen materiaal, eigen voorbeelden. Dat geeft zelfvertrouwen en de mogelijkheid persoonlijke kennis te benutten. Wij kennen immers de cultuur, de lokale omstandigheden en de betrokken mensen. Wij kunnen een training specifiek en passend maken en Dariuz faciliteert dat optimaal. Zij kiezen er bewust voor lokale trainers te trainen en niet zelf het land in te trekken met een training, wat wellicht commercieel interessanter zou zijn. Dat vind ik heel sterk. Ze geloven in hun product, waarborgen de kwaliteit, maar leggen het daar waar het hoort. Zodat wij maatwerk kunnen leveren in onze markt. Dat toont begrip, het geeft vertrouwen en het is ook een compliment.’

Ondersteuning op leefgebieden

Er is bij WSP Parkstad een duidelijk ‘shift’ gaande in de aanvliegroute van re-integratie en de training van Dariuz past in dat plaatje.

Sjorsj: ‘Wij trainen nu al begeleiders bij werkgevers en daar zat onlangs een ervaren HR-manager bij, die concludeerde dat de aanpak ten aanzien van werving en selectie anders ingericht moest worden. ‘Ik kan de vragen van vroeger niet meer stellen, want met respect voor het CV van kandidaten, dat zegt niet zoveel meer. We moeten het gesprek voeren en ontdekken wat iemand drijft, wat zijn of haar kwaliteiten zijn en wat nodig is om die goed te benutten.” De uitdaging zit hem ook niet in die 3, 4 of 5 jaar niet gewerkt te hebben. Het gaat nu specifiek om de intensieve ondersteuning op de leefgebieden. Er is ook veel meer aandacht voor persoonlijkheidskenmerken, schuldenproblematiek, sociale vaardigheden, huisvesting. De aanpak van Mentorwijs gaat juist daar dieper op in en past dus perfect. Onze collega’s, de werkgeversadviseurs vormen de brug tussen gemeente en werkgever. Zij inventariseren vraag en aanbod en zoeken de match. Zij krijgen van ons een ‘training light’, zo kennen ze de achterliggende gedachte. Kijken naar kandidaten en werkgevers met een frisse blik. Kijken naar kwaliteiten, de benaderingswijze, leren interpreteren en vooral het gesprek voeren. Zo zetten wij de geleerde vaardigheden vanaf het prille begin praktisch in.’

 

Werknemers ècht ontzorgen

Sjorsj: ’Als je dit proces onzorgvuldig uitvoert, beschadig je iedereen. De kandidaat voelt zich een mislukking, de werkgever zegt ‘zie je wel, ze kunnen het niet’ en wij doen ons werk niet goed. Nu is de tijd rijp om vooroordelen aan de kant te schuiven en het anders te doen. Onze opdracht vanuit de gemeente ligt bij kandidaten vanuit de Sociale Werkvoorziening en Participatiewetkandidaten. Voor die eerste groep staat er een solide infrastructuur, er is veel kennis en ervaring en de samenwerking met bedrijven is goed. Onze tijd zit voornamelijk in de Participatiewetdoelgroep. De gemene deler is daar de grote ondersteuningsbehoefte; dat kan cognitief zijn, of bijvoorbeeld slechte voorbeelden, slechte keuzes, slechte omgeving, financiële problemen. Dat is heel breed. Kandidaten hebben weinig vertrouwen in zichzelf, in het werk en in de werkgevers. Die staan niet in de actiestand en je moet ze overtuigen. Passende, duurzame plaatsing van mensen vraagt een intensieve, persoonlijke voorbereiding. En daar worden nu ook middelen voor vrijgemaakt, dat is erg positief. Ik denk dat de cirkel van onze dienstverlening zo mooi rond is.’

Wil je meer weten of heb je interesse om deel te nemen aan de training Mentorwijs?
Neem dan contact op Merel Vendrig, telefoonnummer: 085 – 78 28 414.

.